SE DET SJÄLV

Se hur pedagoger utnyttjar Minecraft: Education Edition som ett medel för lärande i sina klassrum.

INSTALLERA MINECRAFT: EDUCATION EDITION

SE HUR DET FUNGERAR

Upplev en ny värld av lärande.

EN PEDAGOGS RESA

Ta de första stegen

Spatialt tänkande och pixelkonst i Minecraft skapar ett utmärkt tillfälle för eleverna att arbeta med matematik- och bildkonstmål i en engagerande miljö. Dessutom är pixelkonst ett medium som redan är engagerande för elever och ett som gör att lärare kan ta sina första steg i spelet utan att vara experter.

Utnyttja gemenskapen

Pedagoger som besöker webbplatsen för Minecraft: Education Edition-gemenskapen hittar befintliga lektionsplaneringar på pixelkonst, rutat papper för att planera elevarbeten och till och med en Minecraft-värld i form av en tom duk som ska få eleverna att engagera sig i kreativa uttryck. Materialet delas ut till eleverna och skapandet kan börja.

UTFORSKA MER

”Minecraft ger dig möjlighet att skapa lektioner med eleverna [och] dra nytta av deras erfarenheter.”

Steve Isaacs

Dags att bygga

Eleverna öppnar en Minecraft-värld och använder den som sin duk. Deras pixelkonstskapelser sträcker sig från porträtt till landskap till mönster och språk. Eleverna tar sig tid att överföra sina idéer till det engagerande utrymmet.

Bedöma elevarbeten

För denna pixelkonstlektion lämnar eleverna inte bara in skärmdumpar från sina skapelser i Minecraft utan också nätdiagrammen från sina planer. Läraren tar även med frågor om skala och förhållande för att utmana elevernas tänkande.

Förbättra varje år

Efter första årets användning av Minecraft: Education Edition kan lärare anpassa, redigera och lära av framgångarna och felstegen längs vägen. Varje nytt år för med sig möjligheten till fördjupning och förbättring av elevernas lärandeupplevelser med Minecraft.