Veiarbeid pågår

Veiarbeid pågår

8-10 yrs old

11-13 yrs old

Computer Science

Gaming

Math & Economics

Elevene vil ta i bruk kodebyggeren for å bygge en vei mellom to gruvelandsbyer.

avatar Submitted By:

August 3, 2020

Download Assets

Skills

 • Collaboration
 • Communication
 • Creativity

Supporting Files

Veiarbeid pågår


Verdensfil

Learning Objectives

 • - Elevene får kunnskap om relativ peiling og å kunne bruke kommandoen fyll, ved å bygge en vei mellom to gruvelandsbyer i brostein. - Elevene må evaluere, systematisk, ulike designløsninger for å kunne bestemme hva som best møter kriteriene og begrensningene til problemet.
 • Matematikk, etter 3. trinn: - eksperimentere med og forklare plasseringar i koordinatsystemet - lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel knytte til koordinatsystemet
 • Matematikk, etter 6. trinn: - bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar - bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster
 • Naturfag, etter 7. trinn: - skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn

Guiding Ideas

Lærerveiledning

Før man setter i gang bør elevene ha en inngående kunnskap til hvordan lengdegrad (x), høyde (y) og breddegrad (z) blir brukt i Minecraft. Lær mer om koordinater i Minecraft på hjelpesidene for koordinater.

Å forstå posisjoner og koordinatsystemet i Minecraft er viktig å være trygg på når man lærer om blokker og bruk av blokk-kommandoer.

Fyll-kommandoen kan brukes til plassering og erstatning av blokker, inkludert blokker i luften, i stort antall relativt til posisjonen til spilleren.

Student Activities

Du bør la elevene jobbe i par for å fullføre denne oppgaven, mens du oppmuntrer til samarbeid og nysgjerrighet. Å ha et rutepapir/skissepapir tilgjengelig kan være til god hjelp for elevene.

Elevene vil bruke kommandoen “fyll med blokker” for å bygge flere brosteinsveier mellom de to gruvelandsbyene. Suksessfaktoren vil variere og kreve at de endrer retning og høyde underveis i prosessen. De må også finne ut hvordan de skal bygge en bro over en elv, og bore en tunnel gjennom stein ved å utnytte de ulike kommandoene.

For å gjøre ferdig denne oppgaven, må de lage flere kommandoer av “fyll med blokker”, inkludert:

 • Fyll med brostein
 • Fyll med luft
 • Fyll med brostein eller luft fra <spiller posisjon> til <posisjon øst og vest, over og under, og nord og sør for spilleren>

Hvis elevene ikke har nok kunnskap om kommandoen “fyll med blokker”, kan du finne mer informasjon i dokumentasjonen for blokken.

Det er viktig at elevene forstår at det de lager et tredimensjonalt byggverk, som har verdier i tre retninger når koden blir kjørt. De må derfor eksperimentere fritt og mye før de bygger selve veien.

Det finnes plater av røde sandsteiner i verdenen for å rettlede spillerne til dit de skal. Det er laget en prøve-vei, for å markere hvor starten av veien skal være.

Elevene kommer seg videre i trasèen ved å bygge veien ved hjelp av “fyll med blokker”-kommandoen.

Ved å la elevene utforske de andre kommandoene under fanen “blokker”, som erstatt, maskert, ødelegg etc) kan elevene tilpasse veiene sine ytterligere.

 

Performance Expectations

Elevene bør kunne nå frem til den andre gruvelandsbyen etter de har lagt brosteinsveien over marken, elven, opp over høydedraget og gjennom fjellet.

Elevene bør kunne lage et variert utvalg av fyll-kommandoer for å møte de ulike utfordringene underveis.

Brosteinen må være i plan med underlaget, og ikke ligge på toppen av bakken.

Elevene bør kunne svare på følgende spørsmål:

 • Hvordan bruker vi kommandoen “fyll med blokker” på en hensiktsfull måte i Minecraft?
 • Hva skiller å plassere ut luft mot brostein?
 • Hva var det vanskeligste segmentet å finne ut av? Hvorfor var det vanskelig?
 • Utforsket du noen andre kommandoer en “fyll med”? Hvordan var de til hjelp?

 

Skills

 • Collaboration
 • Communication
 • Creativity

Supporting Files

Veiarbeid pågår


Verdensfil