Varnost na spletu

Varnost na spletu

6-7 yrs old

8-10 yrs old

11-13 yrs old

14-18 yrs old

Safe & Civil Schools

Social and Emotional Health

Technology

Svet vsebuje 16 stopenj o varnosti na spletu, razdeljenih po starostnih skupinah in je primeren za osnovnošolske otroke.

avatar Submitted By: Nina Zibert

April 3, 2021

Download Assets

Skills

  • Collaboration
  • Communication
  • Critical Thinking

Supporting Files

Varnost na spletu (World File)


Learning Objectives

  • Otroci se učijo varne rabe spleta, tako da igrajo 4 stopnje sveta in rešujejo interaktivne uganke, kjer dobijo informacije o naslednjih temah:osebni podatki,digitalni odtis,zdravje,e-odpadki, avtorstvo, spletni bonton, informacije, neznanci na spletu, elektronski viri, spletno nasilje, virusi, kraja identitete, zasebnost, gesla, igre, digitalno državljanstvo. Students learn how to behave online by solving 4 levels of puzzles about personal data, digital footprint, health,e-waste, copyright&more.

Guiding Ideas

Glavni cilj:

Razvijanje občutka skupnosti in vključenosti v digitalni prostor in zunaj njega

 

Main goal:

Developing a sense of community and inclusion within and beyond a digital play space

Student Activities

Učenci pridobijo znanje o varnosti na spletu od NPCjev, tabel in znakov ter rešiti uganke, da dokončajo stopnjo. Razvijajo kritično mišljenje, kreativnost, odgovornost in sodelovanje.

After learning about online safety from the NPCs, boards and signs, students need to solve puzzles to finish the level. Students will develop critical thinking, creativity, sense of responsibiltiy and collaboration.

 

 

Performance Expectations

Učenci se učijo o varnosti na spletu in rešijo uganke posamezne stopnje

Students will complete one of the stages by learning about online safety and solving the puzzles of the stage.

 

 

 

Skills

  • Collaboration
  • Communication
  • Critical Thinking

Supporting Files

Varnost na spletu (World File)