Symmetri i Minecraft

Symmetri i Minecraft

8-10 yrs old

11-13 yrs old

Art and Design

Gaming

Math & Economics

Lær om symmetrilinjer og design din egen pixel art med en læringsvenn.

avatar Submitted By:

August 3, 2020

Download Assets

Skills

 • Collaboration
 • Communication
 • Creativity

Supporting Files

Symmetri i Minecraft


Verdensfil på norsk

Learning Objectives

 • Matematikk: 2. trinn: - kjenne att og beskrive repeterande einingar i mønster og lage eigne mønster 3.trinn: - utforske likevekt og balanse i praktiske situasjonar, representere dette på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane 6.trinn: - utforske og beskrive symmetri i mønster og utføre kongruensavbildingar med og utan koordinatsystem

Guiding Ideas

Elevene og lærerne bør være sammen i verdenen og se på symmetrilinjene i figurene i starten av veien. Her kan man snakke sammen om det man ser.

Vær oppmerksom på at i Minecraft vil symmetrilinjer se ulikt ut om det er oddetall eller partall i figurens lengde. Oddetall-lengder bør ha en symmetrilinje som er en blokk bred, mens partall-lengder bør ha en symmetrilinje som er to blokker bred.

Still spørsmålene:

 1. Hva er en symmetrilinje?
 2. Kan en figur ha mer enn én symmetrilinje?

Elevene bør, etter endte samtaler, forstå at noe er symmetrisk dersom likt på begge sider om man bretter det på midten.

 

Student Activities

Når elevene er trygge på hva speilsymmetri er, kan du dele dem inn i par. De jobber i par i en verden. Så vil de jobbe videre med tre ulike utfordringer, som starter der den datastyrte figuren, her kalt “lærer”, står:

 1. Lag symmetrilinjer
  Elevene må se på figurene i pixel art og lage alle symmetrilinjene med glass i rød farge. De tar så et bilde med kameraet av figuren, med symmetrilinjen, som legger seg i porteføljen, og deretter kan de åpne det i porteføljen/bok og fjærpenn og eksporter det ut som pdf-fil.
 2. Lag ferdig pixel art
  Elevene må se på figurene i pixel art som ikke er ferdige, og fullføre dem ved å se på den siden som allerede er laget. De tar så et bilde med kameraet av figuren, med symmetrilinjen, som legger seg i porteføljen, og deretter kan de åpne det i porteføljen/bok og fjærpenn og eksporter det ut som pdf-fil.
 3. Lage sine egne figurer i pixel art
  Elvene designer sine egne pixel arts og utfordrer hverandre til å finne hverandres symmetrilinjer i figurene. De tar så et bilde med kameraet av figuren, med symmetrilinjen, som legger seg i porteføljen, og deretter kan de åpne det i porteføljen/bok og fjærpenn og eksporter det ut som pdf-fil.

Performance Expectations

 1. Elevene kan forklare hva speilsymmetri er.
 2. Elevene vet hvor de skal plassere en symmetrilinje.
 3. Elevene klarte å fullføre en pixel art-figur ved å ta i bruk speilsymmetri og symmetrilinjen.
 4. Elevene klarte å samarbeide sammen med læringspartneren sin for å lage en halv figur til hverandre, som de så fullførte ut fra symmetrilinjen.

Skills

 • Collaboration
 • Communication
 • Creativity

Supporting Files

Symmetri i Minecraft


Verdensfil på norsk