Svět posloupností

Svět posloupností

11-13 yrs old

14-18 yrs old

18+ yrs old

Math & Economics

Žáci řešení hádanky, které jsou uspořádané do 3 částí stupňující se obtížnosti. Pokud správně zodpoví řešení, získají část hesla SWAYového dokumentu

avatar Submitted By: Tomas Milicka

October 3, 2017

Download Assets

Skills

 • Critical Thinking

External References

Supporting Files

Mapa herního světa


Mapa herního světa 30. 9. 2017 ... oprava chyby v popisu úloh 3-5 a 3-6

OneNote s řešením


Dokument, který obsahuje řešení 30. 9. 2017 ... oprava chyby v popisu úloh 3-5 a 3-6

Learning Objectives

 • Žáci se mají seznámit s objevováním systémů. Tato hra je vytvořena proto, aby si žáci vyzkoušeli, že mohou na základě jednodušších informací odvozovat složitější konstrukce.
 • Žáci se mají seznámit se základy matematickými posloupností a s postupy, jak určovat jejich vlastnosti.
 • Žáci se mají naučit uvažovat o systémech, jejich vnitřních pravidlech. Mají se učit objevovat zákonitosti a využívat je.
 • Podstatou hádanek jsou číselné matematické posloupnosti. Pokud budete pracovat s nadanými žáky, můžete s nimi rozvíjet stanovování vztahů a případně se věnovat i matematickým důkazům.

Guiding Ideas

Na úvod je vhodné bavit se se žáky o systémech, pravidlech a teprve potom přejít k číselným systémům

Je možné z toho, co víme odvozovat a předpovídat, co by mělo být součástí nějakého systému?

Co si představujete pod pojmem posloupnost?

Jaké známe číselné pravidelné posloupnosti?

Vlastní hra je rozdělena do 3 etap:

 • První se věnuje jednoduchým číselným posloupnostem
 • Druhá se zabývá již plochou vytvořených útvarů
 • Třetí, nejtěžší, etapa je už zaměřena na součty číselných posloupností

Doporučuji vám, abyste si mapu sami prošli a případně ji využili podle svého plánu.

 

Student Activities

Žáci řeší jednotlivé hádanky. Úkoly jsou seskupeny do 3 částí rostoucí obtížnosti.

Pokud uznáte za vhodné, vytvořte studentské týmy, které budou spolupracovat na řešení.

Vyřešením úkolu získávají jedno písmeno do hesla. V každé části potřebují získat 6 správných písmen k určení hesla, které jim umožní zpřístupnit dokument s potvrzením o jejich úspěšnosti a s dalším zaheslovaným dokumentem.

Performance Expectations

 • Žáci se seznámí s posloupnostmi, jako se systémy
 • Žáci získají zkušenost s posloupnostmi, které nejsou představovány pouze čísly, ale prostorovými objekty
 • Žáci se seznámí se základními číselnými posloupnostmi
 • Žáci se seznámí s principy sčítání prvků číselných posloupností

Skills

 • Critical Thinking

External References

Supporting Files

Mapa herního světa


Mapa herního světa 30. 9. 2017 ... oprava chyby v popisu úloh 3-5 a 3-6

OneNote s řešením


Dokument, který obsahuje řešení 30. 9. 2017 ... oprava chyby v popisu úloh 3-5 a 3-6