Samarbetsövning

Samarbetsövning

8-10 yrs old

11-13 yrs old

Gaming

Leadership

Social and Emotional Health

Tillsammans ska du och din grupp överleva i Minecraftvärlden. Här går det inte att vara själviskt utan ni måste samarbeta för att klara er!

avatar Submitted By: Emil Jingstål

July 12, 2018

Skills

  • Collaboration
  • Communication
  • Creativity

Learning Objectives

  • Här tränar ni på att samarbeta på ett nytt sätt, i den digitala världen. Ni kommer se att alla i gruppen kommer få eller ta på sig olika roller under spelets gång. Detta kan användas efter spelet för att diskutera olika roller.

Guiding Ideas

Lägg fram ett material med uppgifter som eleverna ska klara av i världen.

Uppgifter kan t.ex. vara :

Uppgift:

 

Student Activities

1) Börja med att hitta en plats för dig och din grupp där ni kan bosätta er.

2) Nu behöver ni hitta material så att alla i gruppen kan ha en spade, yxa, spetshacka och ett svärd.

3) Med hjälp av era redskap ska ni hitta trä och sten för att bygga ett hus där ni kan få skydd, och där alla ska få plats att sova.

4) Nu är det dags att hitta mat till er. Antingen så försöker ni hitta något djur för kött eller så måste ni hitta något frö för att odla er mat.   - Tänk på att kött behöver tillagas i en ugn och att fröer behöver odlas (vatten, jord och ljus)

5) Ge er ut på jakt efter kol så att ni kan skapa facklor.

6) För att vara klar med uppgiften så ska ni ha följande, kryssa i:
Verktygen som nämnts  (____)
Ett hus eller skydd  (____)
Mat till gruppen   (____)
Facklor för att hålla fienden borta (____)

Performance Expectations

I den här övningen så kommer jag som lärare förhoppningsvis få se och ta del av elevernas samarbete på ett nytt sätt. Genom att själv som pedagog välja vilka som arbetar med vilka så kan jag se om det bildas nya kontakter hos eleverna, nya vänner?

Jag kommer även få ta del av en hel del diskussioner och överenskommelser i grupperna samt se hur man löser problem. Det är viktigt att jag som pedagog är med och ser vad som händer att det inte är någon som blir utesluten ur gruppen. Men samtidigt så måste ALLA i gruppen överleva tillsammans för att dem ska klara av det.

Skills

  • Collaboration
  • Communication
  • Creativity