Project... Human Body (Gr)

Project... Human Body (Gr)

14-18 yrs old

Physical Health & Wellness

Science

Οι μαθητές εργάζονται για την κατασκευή λεπτομερών και επιστημονικά ακριβών ανατομικών μοντέλων κυττάρων, ιστών και οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού.

avatar Submitted By: Vasilios Varvarigos

April 2, 2018

Skills

 • Collaboration
 • Creativity
 • Project Based Learning

External References

Δημιουργίες μαθητών

Βίντεο με επιλεγμένες εργασίες των μαθητών.

Οι μαθητές εν δράσει

Βίντεο με μαθητές να εξερευνούν δομές του ανθρώπινου σώματος κατασκευασμένες από τον υπεύθυνο καθηγητή (Β. Βαρβαρήγος) και τους ίδιους (βλ. πνεύμονες)

Learning Objectives

 • Η μελέτη της ανατομίας και της φυσιολογίας του ανθρώπινου οργανισμού.
 • Η κατανόηση της τρισδιάστατης φύσης των δομών του ανθρώπινου σώματος.
 • Η ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού πνεύματος.

Guiding Ideas

Γενικές αρχές των συνθετικών εργασιών:

 • Οι συνθετικές εργασίες αφορούν σε μαθητές της Α΄ Λυκείου.
 • Πραγματοποιούνται το 2ο τετράμηνο (Φεβρουάριος-Μάιο).
 • Οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί τα βασικά ανατομικά στοιχεία που περιλαμβάνει η Βιολογία της Α΄ Λυκείου.
 • Οι μαθητές έχουν εξασκηθεί στη χρήση του Minecraft για τη μελέτη της ανθρώπινης ανατομίας μέσα από έτοιμους ανατομικούς χάρτες (βλ. https://education.minecraft.net/usats) και τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας.

 

Βασικά ερωτήματα

 • Ποια είναι η μορφή βασικών ανατομικών δομών του ανθρώπινου σώματος και πώς αυτή σχετίζεται με τη λειτουργία τους;
 • Πώς είναι δυνατό να αποδοθούν οι ανατομικές αυτές δομές στις τρεις διαστάσεις του κόσμου του Minecraft χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τουβλάκια;
 • Αν οι μαθητές ήταν επισκέπτες σε ένα τεράστιο κύτταρο, όργανο, σύστημα οργάνων κ.λπ., ποια χαρακτηριστικά του θα επέλεγαν να καταγράψουν και να φωτογραφήσουν;

Student Activities

Μέρος Α΄: Κατασκευάζοντας τα μοντέλα

προεργασία (1-2 διδακτικές ώρες)-χτίσιμο (4 διδακτικές ώρες)

 1. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 2-4 ατόμων.
 2. Επιλέγουν ένα τύπο κυττάρου ή ιστού, κάποιο όργανο ή σύστημα οργάνων του ανθρώπινου σώματος για να μελετήσουν.
 3. Συλλέγουν από διάφορες πηγές απεικονίσεις της προς μελέτης δομής.
 4. Τυπώνουν το υλικό που έχουν συλλέξει και χρησιμοποιούν ρυζόχαρτο με μιλιμετρέ για να τα μετατρέψουν σε κύβους.
 5. Χτίζουν τις δομές στο Minecraft, επιλέγοντας κύβους με κατάλληλα χρώματα. Φροντίζουν να διατηρήσουν τις αναλογίες όπως αυτές έχουν προκύψει από την προεργασία τους.

Μέρος Β΄: Αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό

Οι μαθητές εξάγουν τους χάρτες και τους δίνουν στον εκπαιδευτικό τους. Ακολουθεί αξιολόγηση κατά την οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

 • Επιστημονική ακρίβεια των μοντέλων.
 • Ευρηματικότητα-καινοτομία.
 • Αισθητική της απεικόνισης.
 • Επίπεδο συνεργασίας.
 • Προηγούμενη εμπειρία με το Minecraft.

Τυχόν παρατηρήσεις και διορθώσεις, δίνονται ηλεκτρονικά στους μαθητές ώστε να τις ενσωματώσουν μέσω πρόσβασης από το σπίτι τους.

 

Μέρος Γ΄: Επίσκεψη στη δουλειά των άλλων

όλες οι ομάδες επισκέπτονται (ταυτόχρονα μέσω LAN) τις εργασίες των υπολοίπων (3 διδακτικές ώρες).

Οι ομάδες παρουσιάζουν μία προς μία τον κόσμο τους, με τις υπόλοιπες να τον επισκέπτονται και να πρέπει να κρατήσουν ένα λεπτομερές portfolio με όλες τις ενδείξεις και τα κύρια ανατομικά χαρακτηριστικά του χάρτη.

Όλο το υλικό διατίθεται μετέπειτα μέσω OneDrive για μελέτη στο σπίτι.

Performance Expectations

Τόσο από την παρατήρηση της συμπεριφοράς και της εργασίας των μαθητών κατά τη πρώτη χρονιά (2016-2017) εφαρμογής του "Project... Human Body", όσο και από την αξιολόγηση των χαρτών και των portfolio φάνηκε ότι οι μαθητές:

 • Εμφάνισαν καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης ανατομίας και φυσιολογίας.
 • Ανέπτυξαν νέες καινοτόμες προσεγγίσεις στην επίλυση ζητημάτων, όπως για παράδειγμα "πώς είναι δυνατό να φτιάξω μια σφαιρική δομή με κύβους;", "πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω λάβα για να δείξω τη ροή του αίματος στην καρδιά;" κ.ά.
 • Ενδυνάμωσαν, μέσω της συνεργασίας, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
 • Έμαθαν ενώ ταυτόχρονα διασκέδαζαν.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ανωτέρω προσέγγιση αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική στην κατανόηση της διδακτέας ύλης ειδικά από μαθητές που εμφάνιζαν δυσκολίες στην εκμάθηση από το σχολικό εγχειρίδιο.

Skills

 • Collaboration
 • Creativity
 • Project Based Learning

External References

Δημιουργίες μαθητών

Βίντεο με επιλεγμένες εργασίες των μαθητών.

Οι μαθητές εν δράσει

Βίντεο με μαθητές να εξερευνούν δομές του ανθρώπινου σώματος κατασκευασμένες από τον υπεύθυνο καθηγητή (Β. Βαρβαρήγος) και τους ίδιους (βλ. πνεύμονες)