Programování: Pyramida

Programování: Pyramida

11-13 yrs old

14-18 yrs old

18+ yrs old

Computer Science

Naprogramujte Stavitele tak, aby vytvořil pyramidu. Velikost pyramidy si budete moct zadat sami.

avatar Submitted By: Miroslav Kotlas

July 13, 2018

Download Assets

Skills

  • Creativity
  • Critical Thinking

Supporting Files

Programování: Pyramida - řešení


Řešení dané úlohy, rozbor algoritmu.

Learning Objectives

  • Žák vymyslí a vypočítá algoritmus pro stavbu pyramidy Žák se naučí pracovat s proměnnými Žák se naučí pracovat s cykly Žák se naučí vytvářet a volat funkce s parametry

Guiding Ideas

Vaším úkolem bude naprogramovat postavu Stavitele v jazyce MakeCode tak, aby postavil pyramidu. V úloze je nejprve nutné vymyslet algoritmus a dopočítat závislost mezi délkou základny a výškou pyramidy. Poté vytvořit samotný algoritmus. V tomto příkladu se nevyhneme proměnným ani cyklům, jelikož pyramidu budeme stavět po patrech.

Rozšířením úlohy může být vytvořit program, který nechá hráči zvolit si velikost základny sám. K tomu využijeme volání funkce s parametrem.

Student Activities

Žák si otevře ideálně plochý svět. Tento svět se v prostředí Minecraft: Education Edition nazývá Travnaté bloky. Nejprve se pokusí zjistit vzorec, pomocí kterého v závislosti na délce základny vypočítá výšku pyramidy.

Žák vytvoří algoritmus pro postavení pyramidy.

Žák rozšíří tento algoritmus o funkci s parametrem.

Performance Expectations

Žák chápe pojem funkce.

Žák umí pracovat s cykly.

Žák chápe pojem funkce s parametrem.

Žák umí vytvořit a zavolat funkci s parametrem.

Skills

  • Creativity
  • Critical Thinking

Supporting Files

Programování: Pyramida - řešení


Řešení dané úlohy, rozbor algoritmu.