Programování Agenta: Hloubka

Programování Agenta: Hloubka

11-13 yrs old

14-18 yrs old

18+ yrs old

Computer Science

Jak hluboké je jezero? Naprogramujte Agenta, aby zjistil maximální hloubku čtvercové vodní plochy.

avatar Submitted By: Miroslav Kotlas

August 20, 2018

Download Assets

Skills

  • Creativity
  • Critical Thinking

Supporting Files

Programování Agenta: Nejhlubší místo


Řešení k úloze hledání nejhlubšího místa čtvercové vodní hladiny.

Learning Objectives

  • Žák vymyslí algoritmus prohledávání hloubky. Žák se naučí zjistit a vypsat maximální hodnotu z množiny čísel. Žák se naučí pracovat s podprogramy. Žák se naučí převádět číselné hodnoty na textové řetězce.

Guiding Ideas

Jednou z úloh z reálného prostředí je zjišťování hloubky dané vodní plochy. Naprogramujeme si Agenta, aby za nás tuto úlohu provedl sám.

Postavíme Agenta nad vodní plochu, zadáme její velikost a Agent se postupně v každém místě ponoří až na dno a zjistí hloubku v tomto místě. Na závěr vypíše maximální hloubku této vodní plochy.

Úloha může mít celou řadu obtížností. Od zjištění hloubky v jednom místě, přes zjištění maximální hloubky v přímé řadě bloků (řeky) až po zjištění maximální hloubky ve čtvercové oblasti.

Řešení úlohy včetně mezikroků naleznete v přiloženém PDF souboru.

Doporučuji vytvořit si vlastní vodní plochu a předem znát její hloubku. Nejjednodušší způsob je otevřít si svět Travnaté bloky, vykopat si čtvercovou oblast a nalít do ní dostatečný počet kyblíků s vodou. Pro samotný program není nutné zjišťování hloubky vodní plochy. Program funguje i na zjišťování hloubky roklí.

Student Activities

Student postupně plní jednotlivé úlohy a programuje Agenta.

Začíná od nejjednodušších, jako je zjistit hloubku v jednom místě.

Postupně úlohu rozšiřujeme až k nejtěžší části, prohledání čtvercové oblasti.

Performance Expectations

Žák vymyslí algoritmus prohledání do hloubky.

Žák využívá podmínek a cyklů.

Žák umí vytvořit podprogram, chápe jeho využití.

Žák chápe pojem datový typ a umí některé datové typy převádět na jiné.

Skills

  • Creativity
  • Critical Thinking

Supporting Files

Programování Agenta: Nejhlubší místo


Řešení k úloze hledání nejhlubšího místa čtvercové vodní hladiny.