Programování Agenta: Bludiště

Programování Agenta: Bludiště

11-13 yrs old

14-18 yrs old

18+ yrs old

Computer Science

V této úloze naprogramujete Agenta, aby dokázal projít vytvořené bludiště. Algoritmus by měl být obecný a proto Agent projde libovolné bludiště.

avatar Submitted By: Miroslav Kotlas

August 20, 2018

Download Assets

Skills

  • Creativity
  • Critical Thinking

Supporting Files

Bludiště


Svět s již vytvořeným bludištěm.

Bludiště - řešení


Řešení úlohy v jazyce MakeCode a Javascript.

Bludiště - řešení


Soubor s řešením, který můžete rovnou naimportovat v prostředí MakeCode a program si spustit.

Learning Objectives

  • Žák pochopí pojem konečnost algoritmu Žák si procvičí práci s cykly Žák si procvičí práci s podmínkami Žák vymyslí algoritmus, jak projít bludištěm

Guiding Ideas

V této úloze naprogramujete Agenta, aby dokázal projít vytvořené bludiště. Algoritmus by měl být obecný, proto by Agentovi nemělo vadit, pokud se bludiště změní.

Možných řešení je určitě více. Žáci pravděpodobně jako první naprogramují Agenta pomocí přesné sekvence příkazů. Zde se nabízí rozšíření úlohy. Každý student postaví vlastní bludiště, vyexportuje svět a pošle ho spolužákovi. Pokud Agent projde i toto bludiště, je algoritmus s velkou pravděpodobností obecný. Svět nemusíte nutně exportovat, žáci mohou pracovat rovnou v jednom světě.

Jedním z možných algoritmů, jak projít bludiště, je držet se jedné zdi. V mém algoritmu se Agent vždy drží zdi pravou rukou.

Student Activities

Žák si otevře svět bludiště s již vytvořeným bludištěm.

Žák postaví svého Agenta na modré pole a bude se snažit vymyslet algoritmus, jak dostat Agenta skrz bludiště.

Algoritmus musí být obecný a platný pro libovolná bludiště.

Žáci si mohou vytvořit i vlastní bludiště a sdílet je se spolužáky.

Žáci mohou soutěžit, kdo postaví bludiště, které Agent nezvládne projít. A naopak, kdo dokáže naprogramovat Agenta tak, že projde jakékoliv bludiště bez ohledu na tvar.

Performance Expectations

Žák vymyslí algoritmus, jak projít bludištěm

Žák pochopí, že algoritmus musí být obecný a konečný

Žák umí pracovat s podmínkami a cykly

Skills

  • Creativity
  • Critical Thinking

Supporting Files

Bludiště


Svět s již vytvořeným bludištěm.

Bludiště - řešení


Řešení úlohy v jazyce MakeCode a Javascript.

Bludiště - řešení


Soubor s řešením, který můžete rovnou naimportovat v prostředí MakeCode a program si spustit.