Ontwerp een nieuwe school

Ontwerp een nieuwe school

8-10 yrs old

11-13 yrs old

Climate & Environment

Geography

Safe & Civil Schools

Omdat er nieuwbouw plaatsvindt van een school, mogen de kinderen in de eerste fase meedenken met het ontwerp van het gebouw en de omgeving.

avatar Submitted By:

February 9, 2018

Skills

 • Citizenship
 • Collaboration
 • Communication

Learning Objectives

 • Leerlingen hebben aan het einde van het project leren overleggen om hun deelproject goed vorm te geven. Hierbij hebben ze rekening gehouden met de regels die gelden in een overleg: elkaar laten uitpraten, elkaars mening respecteren, ideeën noteren
 • Leerlingen kunnen ideeën voor hun deelproject zo presenteren dat ze anderen overtuigen van de noodzaak om het op die manier aan te pakken. Eventuele tips worden meegenomen in de aanpassing van het deelproject.
 • Leerlingen hebben aan het einde van het project met de hele groep een totale omgeving gebouwd met daarin een school die voldoet aan de minimale eisen (zie onder) en een passende buitenruimte.

Guiding Ideas

 • Geef de leerlingen wat voorbeelden van recent gebouwde scholen en hun omgeving.
 • Praat me ze over het beroep van architect en kijk bijvoorbeeld ook eens samen een aflevering van het klokhuis over architecten: https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3486/Architect
 • verdeel de klas in groepjes die ieder een bepaald deel van het ontwerp voor hun rekening nemen (denk aan: gebouw zelf, inrichting algemene ruimtes, inrichting klaslokalen, gymzaal, schoolplein en buitenruimte)

Student Activities

 • in de subgroepjes overleggen waar rekening mee moet worden gehouden bij het ontwerp / inrichting
 • in de grote groep presenteren wat uit de subgroepjes is gekomen
 • ideeën aanpassen nav presentaties
 • ontwerpen in minecraft

Performance Expectations

Het totale ontwerp moet een goede presentatie zijn van hoe een school met zijn buitenruimte in werkelijkheid eruit zou kunnen zien. Dus compleet met klaslokalen, algemene ruimtes, toiletgroepen, gym/speelzaal, etc. etc.

leerlingen hebben goed samengewerkt en naar elkaar geluisterd om het project met elkaar tot een goed resultaat te brengen.

als minimale eisen zou je kunnen stellen dat er voor 8 groepen ruimte moet zijn in de school met voor iedere bouw een toiletgroep, 1 speelzaal, 1 lerarenkamer, 1 hal, een schoolplein. Verder moet de school er aantrekkelijk uitzien qua inrichting en kleur. Buitenruimte moet minimaal een aantal bomen en andere planten bevatten.

Skills

 • Citizenship
 • Collaboration
 • Communication