Khám phá môn hóa học

Khám phá môn hóa học

11-13 yrs old

Science

Nội dung kiến thức chủ đề 1: Nguyên tử, nguyên tố hóa học, công thức hóa học. SGK VNEN 7

avatar Submitted By: Bac Nguyen

May 18, 2018

Download Assets

Skills

  • Critical Thinking

Supporting Files

Tải về thế giới


Learning Objectives

  • Biết được nguyên tử gồm các hạt.
  • Nắm được số lượng hạt p,e,n trong một số nguyên tử như: Hidro, Oxi, Carbon...
  • Viết được công thức hóa học của một số đơn chất và hợp chất đơn giản

Guiding Ideas

Oxi là nguyên tố chiếm 20,9% thể tích không khí. Là khí chúng ta hít vào mỗi ngày. Vậy tổng số hạt của nguyên tử Oxi là bao nhiêu?

Muối ăn là chất rất cần thiết cho cơ thể người. Công thức hóa học của muối ăn là gì?

Công thức hóa học của nước là gì?

Student Activities

Học sinh sử dụng đường ray xe lửa và minecart để di chuyển đến các trạm kiến thức. Sẽ có 5 trạm kiến thức và có các NPC để tìm hiểu thông tin. Tại mỗi địa điểm sẽ có các yêu cầu. Học sinh vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện. Yêu cầu sử dụng camera và porfolio và viết báo cáo. Có thể chơi đơn hoặc cặp đôi

Trạm 1: Sử dụng máy Element Contructor để tạo ra nguyên tử Oxi (dựa vào số hạt p,e,n để tạo).

Trạm 2: Tiếp tục sử dụng máy Element Contructor để tạo ra nguyên tử Cacbon.

Trạm 3: Từ nguyên tố Cacbon và Oxi, hãy đặt các khối để tạo ra đúng số lượng nguyên tử trong CTHH của khí Cacbonic.

Trạm 4: Sử dụng máy Compound Creator để tạo ra muối ăn.

Trạm 5: Sử dụng máy Compound Creator để tạo ra nước.

Trạm 6: Chơi trò chơi với bóng bay chứa khí Heli.

 

Performance Expectations

Phân biệt được một số chất và công thức hóa học của chúng.

Nắm được cách sử dụng một số chất trong cuộc sống (Muối ăn, nước, Heli).

Học sinh sử dụng được camera và porfolio để làm minh chứng trong báo cáo.

 

 

 

Skills

  • Critical Thinking

Supporting Files

Tải về thế giới