Geometri og programmering LK20

Geometri og programmering LK20

11-13 yrs old

14-18 yrs old

Computer Science

Math & Economics

Elevene lærer å tilkalle sin agent. Etterpå skal de programmere ham til å bygge geometriske figurer. De programmerer med blokker.

avatar Submitted By: Line Merethe Fagereng

February 25, 2021

Download Assets

Skills

  • Creativity

External References

Kompetansemål etter 9.trinn LK20

Her er lenken til den nye læreplanen som trer i kraft høsten 2020.

Supporting Files

Veiledningshefte Opplæringsområde


Et hefte med gjennomgang av blokker og hva elevene skal skrive og trykke på for å kjøre kommandoene inne i Opplæringsområdet.

The world: Geometry and programming Norway


This is the world needed to go through "Geometri og programmering LK20".

Learning Objectives

  • Blokkprogrammering
  • Geometri, omkrets, areal og volum
  • Formlikhet og kongruens

Guiding Ideas

La gjerne elevene gjennomgå noen kurs på for eksempel code.org sine sider eller på annen måte lære prinsippene ved blokkprogrammering før de starter.

Elevene burde ha kunnskap om geometriske figurer og vite hvordan man regner areal av figurer.
Elevene kan begynne å spille uten mange forberedelser.
Det er viktig å presisere at elevene må ta seg tid til å lese på skiltene (inni spillet) før de begynner å kode.
Elevene kan med fordel ha heftet "Veiledning til opplæringsområdet" i papirform. (Ligger som ressurs.)

Student Activities

Gi elevene koden for å delta og la elevene utforske områdene på egenhånd.
De havner i Opplæringsområdet første gang de deltar. I opplæringsområdet ledes de gjennom en gang med opplæring i blokkprogrammering.
Etter at de er ferdig med opplæringsområdet, teleporteres de videre til andre områder.
Flere steder kan elevene velge hvor de skal gå videre, men de vil komme innom alle områdene uansett hvilken vei de starter med. Det finnes et område der de skal bygge figurer og et område der de skal øve på omkrets, areal og volum. De kommer også innom et område der de lærer om formlikhet og kongruens. Her kan de med fordel ha en bok å skrive i ved siden av seg.

I tillegg kan de som ønsker noe mer utfordrende kode, velge å dra til et sted for å lære om betingelsen "hvis".

Elevene kan ta skjermbilder av kode og hva de har bygget underveis for å ha vurderingsgrunnlag. Det kan for eksempel limes inn i et worddokument og leveres i læringsplattform. Lærer kan også tilpasse verdenen ved å legge inn porteføljer og kameraer i spillet, så elevene kan dokumentere ved å ta bilder inni selve spillet.

Elevene kan rundt om i spillet velge å besøke et friområde der de kan bygge hva de vil. I originalversjonen av dette spillet har lærer begynt å bygge skolen de går på. Den kan selvfølgelig rives og elevene fra andre skoler kan bygge sin respektive skole.

Performance Expectations

Dette er grunnleggende opplæring i blokkprogrammering. Dette øves samtidig som det arbeides med geometri, først og fremst geometriske figurer.
Det forventes at elevene blir kjent med kodeoppbygging, struktur og algoritmisk tenkning.
De øves i den grunnleggende ferdigheten å lese fordi lesing av instruksjoner er veldig viktig for å mestre oppgavene.

Samtidig som de repeterer og øver på emner som areal og volum, blir de introdusert til et nytt tema; fromlikhet og kongruens. Det forventes derfor at elevene kan si litt om hva disse begrepene innebærer etter å ha spilt dette spillet.

Skills

  • Creativity

External References

Kompetansemål etter 9.trinn LK20

Her er lenken til den nye læreplanen som trer i kraft høsten 2020.

Supporting Files

Veiledningshefte Opplæringsområde


Et hefte med gjennomgang av blokker og hva elevene skal skrive og trykke på for å kjøre kommandoene inne i Opplæringsområdet.

The world: Geometry and programming Norway


This is the world needed to go through "Geometri og programmering LK20".