En verden av kjemi

En verden av kjemi

8-10 yrs old

11-13 yrs old

Gaming

Science

Bruk kjemi for å lage nye blokker i Minecraft som helium-ballonger og stjerneskudd, se alle grunnstoffene i det periodiske system og bygg din egen lab

avatar Submitted By:

August 3, 2020

Download Assets

Skills

  • Creativity

External References

Laboratoriedagboken

Denne PDFen forklarer hva de ulike kjemiblokkene gjør i Minecraft og hvordan man bruker den. Den beskriver også hvilke ting det er mulig å lage.

Supporting Files

En verden av kjemi


Verdensfil med norsk innhold.

Learning Objectives

  • Naturfag, 4. trinn: - Utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer
  • Naturfag, 7. trinn: - Utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem - Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar - Skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
  • Naturfag, 7. trinn: - Bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes
  • Naturfag, 10. trinn: - Utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner - Bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser

Guiding Ideas

Dette er en oversettelse va den engelske verdenen "World of Chemistry".

En verden av kjemi gir deg en introduksjon til spennende muligheter som er tilgjengelig gjennom ressurspakken med kjemi i Minecraft: Education Edition. Inne i denne verdenen vil lærere og elever kunne:

  • få inngående bruksanvisninger til hvordan de tar i bruk elementmakeren, forbindelsesmakeren, laboratoriebordet og substansseparatoren.
  • bruke et testområde til å lage og eksperimentere med nye produkter som isbomber, ballonger og supergjødsel.
  • se grunnstoff-blokker i et komplett periodisk system.
  • bygge deres eget kjemi-laboratorium ut fra egne behov.

Se alle de forskjellige kjemioppskriftene i laboratoriumsdagboken (engelsk).

Student Activities

La elevene utforske verdenen enten individuelt eller i mindre grupper. Ved å besøke de ulike områdene i laboratoriumet kan de utforske forskjellige elemeneter i kjemiverdenen.

Performance Expectations

Elevene bør kunne opprette grunnstoffer og kombinere flere forskjellige til stoffer. Stoffene kan deretter settes sammen til objekter som kan brukes i verdenen, som f.eks. fakler, ballonger, isbomber, o.l.

Skills

  • Creativity

External References

Laboratoriedagboken

Denne PDFen forklarer hva de ulike kjemiblokkene gjør i Minecraft og hvordan man bruker den. Den beskriver også hvilke ting det er mulig å lage.

Supporting Files

En verden av kjemi


Verdensfil med norsk innhold.