Devre Elemanları

Devre Elemanları

11-13 yrs old

Science

Elektrik laboratuvarında önce devre elemanlarını hatırlayacak ve basit elektrik devresi kuracaksınız.

avatar Submitted By: Turkey Minecraft Project

February 18, 2021

Download Assets

Skills

  • Communication
  • Creativity
  • Critical Thinking

Supporting Files

Devre Elemanları


Ders Planı


Learning Objectives

  • F.6.7.1.1. Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır. F.6.7.1.2. Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığını örneklerle açıklar. F.7.7.1.1. Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer. F.7.7.1.2. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur.

Guiding Ideas

Basit elektrik devresi hangi elemanlardan oluşur?

Seri bağlı ampullerden oluşan devre nasıl oluşturulur?

Paralel bağlı ampullerden oluşan devre nasıl oluşturulur?

Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan devreler kullanılarak ortamlar nasıl aydınlatılır?

 

Student Activities

Minecraft devre elemanlarını tanıyacaklar.

Basit elektrik devresi kuracaklar.

Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan devreler tasarlayacaklar.

Belirledikleri/belirtilen amaca yönelik özgün aydınlatma aracı tasarlayacaklar.

Laboratuvara yaptıkları tasarımları açıklamaları ile portfolyolarına ekleyecekler.

 

Performance Expectations

İnşa ettiği yapılar özgün yapılar içermektedir.(1-5)

Grup halinde yapılan çalışmalarda işbirliği sağlanmış mı?(1- 5)

Öğrenciler problem çözerken farklı yaklaşımlar kullanması beklenir.(1-5)

Öğrencilerin başardıkları bölümlerin kameralarla fotoğraflarını çekmeleri istenir. Bu fotoğrafları portfolyo aracı ile detaylı şekilde isimlendirmeleri ve .zip dosyası olarak paylaşmaları istenir. Bölümleri başarıyla tamamlayıp tamamlamadıkları bu şekilde gözlemlenebilir.

Skills

  • Communication
  • Creativity
  • Critical Thinking

Supporting Files

Devre Elemanları


Ders Planı