Bygg en demning

Bygg en demning

8-10 yrs old

11-13 yrs old

Computer Science

Math & Economics

Science

Bygg en demning ved å bruke kodebyggeren, og lag en sluseport som lar innbyggerne i gruvelandsbyen grave etter gull.

avatar Submitted By:

August 3, 2020

Download Assets

Skills

 • Collaboration
 • Communication
 • Creativity

Supporting Files

Bygg en demning


Verdensfil

Learning Objectives

 • - Elevene vil forstå hvordan de kan sette i gang en chat-kommando. - Elevene vil lære hvordan de kan bruke agenten til å plassere ut blokker mens den beveger seg. - Elevene må planlegge og teste ut hypoteser, der variabler må kontrolleres og det feilsøkes (altså algoritmisk tankegang).
 • Matematikk, etter 6. trinn: - bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar - bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster
 • Naturfag, etter 7. trinn: - skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn - utforske , lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen - designe og lage et produkt basert på brukerbehov - gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap

Guiding Ideas

Lærerveiledning

Før dere starter bør elevene forstå hvordan de skal bruke kodebyggeren på generelt grunnlag og for å lokalisere spillere, samt gi agenten kommandoer.

Spillernes agenter kan bli brukt til å flytte og plassere blokker i alle retninger, og kan brukes som støtte til spillerne når det trengs.

Det kan være lurt å nevne at ingeniører designer og tester prototyper før de tar dem i bruk i den virkelige verden.

Klistrestemplene kan beveges opp og ned når de er aktivert, og kan brukes for å lage en modell av slusen.

Student Activities

Elevene kan jobbe alene, eller i par, for å løse denne utfordringen. Det er to oppgaver de skal fullføre:

 1. Bruke agenten for å bygge en liten demning som gjør at innbyggerne får tilgang til å grave etter gull i en underjordisk hule.
 2. Legge til en sluseport, ved å bruke et klistrestempel og en spake, for å kontrollere vannstrømmen.

Elevene må undersøke grunnforholdene til demningen, og finne ut hvor mange blokker med sand de mener er nødvendig for å stoppe strømmen av vann. Demningen skal bygges tvers over ravinen i mellomrommet mellom de to røde sandsteinene. Demningen bør bygges på toppen av grunnfjell-blokkene.

Når det er fullført, bør elevene besøke øvelsesområdet der de vil finne en modell av grunnforholdene, som de kan bruke til å teste ut designet sitt og bygge en prototype.

De bør bruke agenten for å bli ferdig med byggingen, ved å bruke spiller- og agentkommandoer. Du kan lese mer om det i agent-veiledningen. De bør kunne gjøre ferdig denne oppgaven ved å bruke følgende kommandoer i kodebyggeren:

 • ved chat-kommando “navn”
 • agent teleportere til spiller
 • agent [plassér i bevegelse] <sann>
 • agent flytter [framover, opp, ned, venstre, høyre] med antall

Du bør oppmuntre elevene til å teste mange ulike muligheter, og dele suksessfulle eller nytenkende kode med medelever. Det kan være de må lage mange ulike kommandoer for å kunne fullføre oppgaven.

For å lage en sluseport, må elevene feste en sandblokk, i den øverste raden av demningen sin, til et klistrestempel som er ved siden av en spake. Dersom de dytter på spaken går klistrestempelet tilbake og dermed dras sandblokken (porten) åpen, og vannet kan strømme fritt.

Performance Expectations

Elevene må kunne vise til læreren at de forstår hvordan koden virker.

Elevene vil lage og teste mange mulige kommandoer før de bygger demningen. De kan spille inn, ved hjelp av skjermopptak, sin prosess med prøving og feiling, som de igjen kan dele når aktiviteten er ferdig.

De lager en velfungerende stempeldrevet sluseport som kontrollerer vannstrømmen.

De lager en prototype av en demning, bygget av agenten, som skal finnes i øvelsesområdet.

Elevene bør kunne svare på følgende spørsmål:

 • Hva gjør denne kommandoen i koden?
 • Hvordan fikk du agenten til å bygge med blokker av sand?
 • Hvordan klarte du å beregne antall sandblokker du trengte?
 • Når du oppdaget at noe av koden din ikke virket, hva gjorde du da?

Skills

 • Collaboration
 • Communication
 • Creativity

Supporting Files

Bygg en demning


Verdensfil