Basınç

Basınç

11-13 yrs old

Gaming

Math & Economics

Science

Basıncı etkileyen faktörleri ayrı ayrı ele alıp ilgili deneyler ve icatlar üzerinde basıncı öğrenir.

avatar Submitted By: Turkey Minecraft Project

February 18, 2021

Download Assets

Skills

  • Creativity

Supporting Files

Basınç


Ders Planı


Learning Objectives

  • F.8.3.1. Basınç F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.

Guiding Ideas

Basınç nedir?

Kuvvet nedir? Yön nedir?

Katı basıncı nelerden etkilenir?

Akışkanlarda basınç nasıl olur?

Basınç kuvvet kazancı sağlar mı? Nasıl sağlar?

Basıncı aynen iletme ne demek?

Sıvıların basıncından yararlanarak ne kadar kuvvet kazancı sağlanabilir?

Açık hava basıncı nedir? Nasıl ölçülür?

Student Activities

Ekte yer alan Basıncı Öğren dünyasını öğrencilerinize sunucu olarak paylaşın. Dünya birden fazla aşamadan ve kattan oluşmaktadır.

Oyun 6 basamaklı 6 bölümden oluşmaktadır. Öğrenciler 6 bölümün her birinde ayrı kavram ve kazanımlara ulaşabilir.

Öğrencilerinize dersin girişinde kamera ve portfolyo araçlarını sandıktan almaları konusunda hatırlatma yapın. Deneyimledikleri ve detaylı bilgi öğrenmek istedikleri tüm aşamaları fotoğraflamalarını, bu fotoğrafları portfolyo aracında birleştirmeleri gerektiğini belirtin.

Yazı tahtalarında ve NPC’lerde yer alan yönergeleri takip etmeleri gerekmektedir.

Her bölüm kendi içinde 3 katlı iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Her katta öğrencileri farklı bilgi ve soru beklemektedir.

3. ve 6. katta ki sorular daha belirleyici sorular olup bu sorulardan bazıları yanlış işaretlendiğinde öğrenci ilgili bilgiyi öğreneceği yere ışınlanır. Doğru yaptığında ise sonraki bölüme ışınlanır. Bazı sorularda ise suya düşme tehlikesi vardır. Öğrenci suya düşmek istemiyorsa veya geriye ışınlanmak istemiyorsa sorulara doğru cevaplar vermelidir.

Öğrenci 1.1 den başlar ve oyunu 6.6 da bitirir.

 

Performance Expectations

Öğrencilerin dikkatini çeken ve gerçekleştiremedikleri soruların ve bilgilerin kameralarla fotoğrafları çekmeleri istenir.Bu fotoğrafları portfolyo aracı ile detaylı şekilde isimlendirmeleri ve .zip dosyası olarak paylaşmaları istenir. Bu şekilde öğrencinin aklına takılan bilgiler ve sorular gözlemlenebilir.

 

Skills

  • Creativity

Supporting Files

Basınç


Ders Planı