Atom ve Eğlence Parkı

Atom ve Eğlence Parkı

11-13 yrs old

Science

Maddeyi oluşturan atomları, atoma ait bilgilerin geçmişten günümüze nasıl değiştiği, element atomlarının nasıl oluştuğunu eğlence parkında öğrenin.

avatar Submitted By: Turkey Minecraft Project

February 18, 2021

Download Assets

Skills

  • Collaboration
  • Creativity
  • Critical Thinking

Supporting Files

Atom ve Eğlence Parkı


Ders Planı


Learning Objectives

  • F.7.4.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. F.7.4.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.

Guiding Ideas

Atomlara ait görüşler geçmişten günümüze nasıl değişti.

Elementlerin kullanım alanları birbirinden farklı mıdır?

Element atomlarını oluşturan temel tanecikler nelerdir?

Element, bileşik ve karışımlar arasındaki temel farklılık nedir?

 

 

Student Activities

İpuçları ve bilgi tahtaları okuyarak doğru – yanlış, çoktan seçmeli soruları cevaplayacaklar.

Atom tarih treniyle hızlı bir tarih seyahati yaparken atom modellerini tamamlayacaklar.

Elementler oluşturup doğru kullanım alanlarıyla eşleştirecekler.

Öğrendikleri bilgileri görselleştirip ve açıklamalar yazarak kendileri için bir portfolyo oluşturacaklar.

 

Performance Expectations

Süreç sonunda öğrenciler Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.(1-5)

Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.(1-5)

Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.(1-5)

Periyodik sistemdeki ilk 16 elementin ve yaygın elementlerin isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.(1-5)

İnşa ettiği yapılar özgün yapılar içermektedir.(1-5)

Bir mentor müdahalesi olmadan yönergeleri takip ederek görevi tamamlar. (1-5)

 

Skills

  • Collaboration
  • Creativity
  • Critical Thinking

Supporting Files

Atom ve Eğlence Parkı


Ders Planı