Ağaçsızlar Şehri

Ağaçsızlar Şehri

8-10 yrs old

11-13 yrs old

Climate & Environment

Math & Economics

Ağaçların kıymetinin bilinmediği bir şehirde çarpık kentleşme ve göç sorunları ile birlikte “Susuzluk” problemi baş göstermeye başlamıştır

avatar Submitted By: Turkey Minecraft Project

February 26, 2021

Download Assets

Skills

 • Collaboration
 • Creativity
 • Project Based Learning

Supporting Files

Ağaçsızlar Şehri


Ders Planı


Learning Objectives

 • M.6.1.2.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. M.6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer

Guiding Ideas

 • Bir doğal sayının çarpanları nasıl bulunabilir?
 • İki doğal sayının ortak bölenleri nasıl bulanabilir?
 • Alt Sorular:
 • Bir şehirde susuzluk yaşanmasının nedenleri neler olabilir?
 • Çarpan ağaçlarında verilmeyen çarpanlar nasıl bulunur?
 • Verilen bir alana en az sayıda eşit aralıklarla nesne yerleştirilmek istendiğinde en büyük ortak bölen nasıl kullanılır?"

 

Student Activities

Oluşturulan dünyanın girişinde şehrin nüfus bilgisi yer almaktadır. Bu bilgi ile ilerleyen adımlarda şehrin yıllık kaç litre suya ihtiyaç duyacağı hesaplanabilir. Oyun içerisinde şehrin susuzlukla mücadele etmek zorunda kalmasının nedenleri sezdirilmeye çalışılmıştır. Oyun içerisine “Çarpanlar ve kartlar” konusu hakkındaki bilgili olmanın yanında okuma-anlama becerileri ve önceki adımlarda verilmiş olan bilgilerin sonraki adımlarda değerlendirilebiliyor oluşu önem taşımaktadır. Oyun dışı karakterler ile oluşturulan “bilim adamı” ve “şehirli” karakterleri sorulan sorulara cevap verilebilmesi için önemli bilgiler sunmaktadır.

Bu dünya tasarımında Bilgi Toplayıcı (bilim insanı karakterlerinin verdiği bilgiler), Çarpan Ağacı Çözümleyici, Çitlerin Kenar Uzunluklarını Belirleyici ve Hesaplayıcı (günlük-yıllık su ihtiyacı ve ihtiyaç duyulan suyun karşılanması için gerekli olan ağaç miktarı) şeklinde 3 farklı rol tanımlayabilirsiniz.

Ders girişinde şu rehber sorularla başlayabilirsiniz:

1. Bir şehirde “Susuzluk” sorunu neden ortaya çıkmış olabilir?

2. “Betonlaşma” kelimesi ne anlama gelebilir ve sonuçları neler olabilir?

3. Şehrin nüfusu ve göç hareketleri su kullanım miktarı üzerinde nasıl sonuçlar meydana getirir?

Benzer nitelikteki sorular sorarak senaryonun anlaşılmasını ve öğrencinin oyuna adaptasyonunu sağlayabilirsiniz.

 

Performance Expectations

1. Tüm aktiviteler tamamlanmış ve yazılabilir kitaplara fotoğraf ve açıklamalarla birlikte kaydedilmiş mi? (1-5)

2. Sayıları yazılan boş ağaç levhaları doğru sayılıları içeriyor mu? (1-5)

3. Grup işbirliği içinde çalışır. (1-5)

4. Çitlerin çevresini ortak bölenler gözetilerek meşale yerleştirmiş mi? (1-5)

5. Yapılan işlemler ve hesaplamalar yazı tahtaları, portfolyo ve kamera aracılığı ile anlaşılır şekilde ifade edilmiş mi? (1-5)

 

Skills

 • Collaboration
 • Creativity
 • Project Based Learning

Supporting Files

Ağaçsızlar Şehri


Ders Planı