ქიმიის ვირტუალური ლაბორატორია

ქიმიის ვირტუალური ლაბორატორია

11-13 yrs old

14-18 yrs old

Gaming

Science

Technology

Presented "ქიმიის ლაბორატორია" is a Georgian version of the original English version-"SCIENCE IN MINECRAFT"- https://bit.ly/2CkCbwO

avatar Submitted By: Nadia Dabrundasvili

April 8, 2019

Download Assets

Skills

 • Collaboration
 • Creativity
 • Critical Thinking

Supporting Files

ქიმიის ლაბორატორია


სურათი 1

სურათი 2


ვირტუალური ლაბორატორია

სურათი 3


ვირტუალური ლაბორატორია

სურატი 4


ვირტუალური ლაბორატორია

Learning Objectives

 • სასწავლო მიზნები: მოსწავლეები შეძლებენ ქიმიის ვირტუალურ ლაბორატორიაში ქიმიური რეაქციების ჩატარებას უსაფრთხოდ და ნებისმიერი სახის ელემენტისა და ნივთიერების გამოიყენებით.
 • მოსწავლეები შეძლებენ ექსპერიმენტების ჩატარებას Minecraft-ში შექმნილ ვირტუალურ ქიმიის ლაბორატორიაში, ამის შედეგად კი შეძლებენ ანალოგიური რეაქციების განხორციელებას რეალობაშიც.

Guiding Ideas

მნიშვნელოვანი საკითხები:

 • ქიმიის ლაბორატორიის შესასვლელში და სხვა ადგილებში შეგხვდებათ პერსონაჟები, რომლებსაც აქვთ გზამკვლევი მითითებები და ინსტრუქციები, მათ გააქტიურებას შეძლებთ, თუ მათზე მარჯვენა კლავიშით დააწკაპებთ.
 • არ გამოიყენოთ მარცხენა კლავიში! მისი საშუალებით ლაბორატორიის დაზიანება მოხდება! აღდგენა კი გაგიჭირდებათ!
 • თუ ლაბორატორიაში  დააზიანეთ რამე, შეგიძლიათ თამაში “ქიმიის ლაბორატორია“ ხელმეორედ ჩამოტვირთოთ.

Student Activities

მოსწავლეთა აქტივობები:

 • ქიმიის ლაბორატორიაში შესვლისას მარცხნივ გააგრძელეთ გზა, ამ მხარეს თქვენ ნახავთ გაკვეთილ 3-ს, რომელშიც არის ქართულ ენაზე გადათარგმნილი პოსტერები.
 • აქ მოცემულია სხვადასხვა სახის სახელოსნო Craft მაგიდები, რომლებიც საშუალებას გვაძლევენ სხვადასხვა სახის მოქმედებები ჩავატაროთ.
 • I მაგიდაზე მარჯვენა კლავიშზე დაწკაპებით შეგვიძლია ეკრანზე გამოსულ ნივთიერებათა დამშლელ მოწყობილობაშიჩავსვათ რამე ნივთიერება, მოხდება მისი დაშლა შემადგენელ ელემენტებად.
 • II მაგიდაზე მარჯვენა კლავიშის დაწკაპებით გამოსულ ეკრანზე პოზიტრონების, ელექტრონების და ნეიტრონების საჭირო რაოდენობის მითითებით შეგვიძლია მივიღოთ ახალი ნივთიერებები, მაგ: (1;1;0)=H-წყალბადი; (2;2;1)=He-ჰელიუმი; (6;6;5)=C;
 • (7;7;7)=N; (11;11;11)=Na და სხვა ელემენტები.
 • III Creator მაგიდაზე მარჯვენა კლავიშის დაწკაპებით გახსნილი საცავიდან შეგვიძლია ავირჩიოთ საჭირო ელემენტები და ზედა უჯრებში ჩავსვათ, შედეგად მივიღებთ ახალ ნივთიერებებს. სცადეთ მიიღოთ CaCl 2; KCl; C6H6; NH3+P
 • ელემენტების გადათრევა ქვედა რიგებიდან შეგვიძლია ნივთიერებათა შესაქმნელ მოწყობილობაში, საჭირო ნივთიერებების განსათავსებლად ნივთიერების დადებისას მარჯვენა კლავიშზე იმდენჯერ უნდა დავაწკაპოთ რამდენი ცალი ელემენტიც გვინდა დავდოთ მოწყობილობაზე. მიღებული ახალი ნივთიერებების სინჯარები უნდა გადმოვიტანოთ ჩვენს ნივთიერებათა საცავში.

მაგ. CaCl2 -კალციუმის ქლორიდი; NaH- sodium hidr, და ა.შ.

NaH+P= Combine-ზე დაწკაპებით მივიღებთ რეაქციას თავისი შედეგით და ნარჩენებით.

 • შესაძლებელია ჩაატაროთ ნებისმიერი სახის რეაქცია.
 • V მაგიდაზე შესაძლებელია ნივთიერებათა შენაერთბის მიღება, მაგ:

CaCl+Mg+ლითონის ჩხირი= CaCl+Mg+stick=გვაძლევს წითელ ალს ჩხირზე

KCl+Mg+ლითონის ჩხირი= KCl+Mg+stick=გვაძლევს იასამნისფერ ალს ჩხირზე

 •    თუ ამ სახელოსნო მაგიდაზე მარჯვენა კლავიშის დაწკაპებით გამოსულ Creator მოწყობილობაში 9 უჯრიდან მარჯვენა ქვედა 4 უჯრაში ჩავსვამთ 4 ცალ თოვლის გუნდას, snow ball, შედეგად მივიღებთ ყინულის კუბებს.
 • VI მაგიდაზე მარჯვენა კლავიშის დაწკაპებით შესაძლებელია ნივთიერებების დაშლა შემადგენელ ელემენტებად. E კლავიშის გამოყენებით, შეგვიძლია ავირჩიოთ ჩვენთვის საჭირო ნივთიერებები, ან სახელოსნო მაგოდების გვერდით მდგომ ყუთებზე მარჯვენა კლავიშის დაწკაპებით შევარჩევთ ჩვენთვის საჭირო ელემენტებს ან ნივთიერებებს.
 • ლაბორატორიის სხვა განყოფილებებში შეგიძლიათ ნახოთ დახარისხებული ნვთიერებები, რომელთა აღება და გამოყენება თქვენი სურვილისამებრ შეგიძლიათ.

 

Performance Expectations

მოსალოდნელი შედეგები

 • მოსწავლეებს შეუძლიათ  თეორიული ცოდნის მიხედვით ექსპერიმენტის ვირტუალურ სივრცეში ჩატარება.
 • მოსწავლეები აწარმოებენ ლაბორატორიის ჩანაწერების წიგნს, რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი მათი ექსპერიმენტები, დაკვირვებები, შედეგები და დასკვნები.
 • მოსწავლეები ახდენენ მათი ნამუშევრებისპრეზენტაციას საკლასო ოთახში მასწავლებლისა და თანატოლების წინაშე.

 

Skills

 • Collaboration
 • Creativity
 • Critical Thinking

Supporting Files

ქიმიის ლაბორატორია


სურათი 1

სურათი 2


ვირტუალური ლაბორატორია

სურათი 3


ვირტუალური ლაბორატორია

სურატი 4


ვირტუალური ლაბორატორია