ადამიანის თვალი

ადამიანის თვალი

6-7 yrs old

8-10 yrs old

11-13 yrs old

14-18 yrs old

Science

Presented game is a Georgian version of the original English version: "The Human Eye"

avatar Submitted By: Nadia Dabrundasvili

April 1, 2019

Download Assets

Skills

  • Collaboration
  • Creativity
  • Critical Thinking

Supporting Files

ადამიანის თვალი


თამაშის ფაილი

ადამიანის თვალი


სურათი 1

ადამიანის თვალი


სურათი 2

ადამიანის თვალი


სურათი 3

Learning Objectives

  • ადამიანის თვალი Presented Minecraft game “ ადამიანის თვალი" is a Georgian version of the original English version of the Minecraft game: "The Human Eye" https://bit.ly/2Foof7Q აღნიშნული თამაში არის ინგლისურენოვანი თამაშის ქართული ვერსია. ორიგინალური თამაშის ლინკია: https://bit.ly/2Foof7Q
  • მოსწავლეები ეცნობიან ადამიანის თვალის აგებულებას

Guiding Ideas

იმისათვის რომ მოსწავლემ კარგად გაიგოს და გააანალიზოს თუ როგორ აღიქვამს ადამიანის თვალი ობიექტებსა და ფერებს თვალის გუგაში შემავალი სხივების საშუალებით, მასწავლებლები ხშირად მიმართავენ თვალის მოდელის გამოყენების მეთოდს, ისინი ხშირად სთხოვენ მოსწავლეებს დახატონ ან შექმნან ადამიანის თვალის მოდელი.

 

Student Activities

მაინკრაფტის წარმოდგენილი თამაში საშუალებას იძლევა მოსწავლეებმა დაათვალიერონ ადამიანის თვალის მოდელი, მოცემულ დაფებზე გაკეთებული წარწერების საშუალებით მიიღონ ცოდნა თვალის აგებულების შესახებ.

მოსწავლეებს შეუძლიათ ასევე შექმნან ადამიანის სხვადასხვა ორგანოს მოდელი და ამით გააცოცხლონ და უფრო საინტერესო გახადონ ბიოლოგიის გაკვეთილები.

 

 

Performance Expectations

მოსწავლეები დაიმახსოვრებენ თვალის აგებულებას.

მოსწავლეები შეძლებენ ადამიანის სხვა ორგანოების მოდელის აგებას და მასზე წარწერების გაკეთებას.

Skills

  • Collaboration
  • Creativity
  • Critical Thinking

Supporting Files

ადამიანის თვალი


თამაშის ფაილი

ადამიანის თვალი


სურათი 1

ადამიანის თვალი


სურათი 2

ადამიანის თვალი


სურათი 3