”Minecraft: Education Edition är ett utmärkt verktyg som engagerar elever i lärande, samarbete och kritiskt tänkande.”

Common Sense Media

SÅ HÄR PÅVERKAR MINECRAFT KLASSRUMMET

Lärare över hela världen använder Minecraft: Education Edition engagerar elever inom alla ämnen. Läs mer om hur Minecraft sätter fart på lärande inom grundskolan och högre utbildning.

Behöver du mer användarfall? Det har vi här!

img

Skolor på Nordirland använder Minecraft: Education Edition ska användas för att lära ut den naturvetenskap, teknik och matematik som finns i läroplanen.

Läs den här studien

img

PaRK International School använder spelbaserad inlärning för att höja elevernas engagemang och prestationer

Läs den här studien

img

Glenwood High School använder Minecraft: Education Edition för att lära ut praktiska färdigheter

Läs den här studien

img

Elever på Clemson University lär sig att kommunicera, skapa och samarbeta med programvara för 3D-spel

Läs den här studien

img

Malaysisk skola använder Minecraft: Education Edition för att främja inlärning av naturvetenskap, teknik och matematik

Läs den här studien

img

Unga elever i Förenade Arabemiraten lär sig användbara samtida färdigheter med Minecraft

Läs den här studien

"Spel kan vara helt uppslukande. Jag ser hur mina elever blir bättre och bättre på att skriva och kommunicera och på att arbeta tillsammans med andra."

John Miller, mellanstadielärare i engelska i Kalifornien

LITA INTE BARA PÅ VAD VI SÄGER!

Många av dagens elever kommer att arbeta med jobb som inte ens existerar än. Lärare jobbar hårt för att utrusta sina elever med färdigheter som kan hantera den här utmaningen. Läs mer om hur Minecraft: Education Edition driver lärandet framåt i de här studierna.

FÖRMÅGOR FÖR SAMTIDEN

En studie som utfördes 2017, med grundskoleelever som använde Minecraft i skolan, visade signifikant förbättrade färdigheter inom kreativitet, samarbete, problemlösning och datalogiskt tänkande.

98%

av observerande lärare angav problemlösning som den främsta förmågan som eleverna lär sig från Minecraft.

RAPPORT

"Omvandla utbildning med Minecraft"

LADDA NER

SOCIOEMOTIONELLT LÄRANDE

Microsoft Class of 2030-forskning avslöjade att elever kommer att behöva mer än teknikförmågor för att lyckas i framtiden. Lärare i 11 länder angav samarbete, beslutsfattande och kommunikation som de främsta förmågorna som kultiveras av Minecraft.

40%

"av arbeten inom tillväxtindustrier kräver mjuka förmågor som fostras genom social och emotionell inlärning (SEL). "

RAPPORT

"Class of 2030-rapport"

LADDA NER

SAMARBETE OCH KODNINGSFÖRMÅGOR

Den här vetenskapliga artikeln från 2018 analyserar hur Minecraft stöder socioemotionell-inlärning och lärande av naturvetenskap, teknik och matematik i skolor i Québec. Elever visade upp kreativitet, högre nivåer av engagemang och samarbete.

80%

av elever som studerade med Minecraft använde kodning för att nå högre nivåer.

RAPPORT

"Den utbildningspåverkan som Minecraft har på grundskoleelever"

LADDA NER

JOBBFÖRBEREDELSE OCH NATURVETENSKAP, TEKNIK OCH MATEMATIK

I en studie utförd av Joan Ganz Cooney Center, rapporterade lärare att spel som Minecraft har lett till förbättringar inom datalogiskt tänkande. Det här är betydande eftersom 58 % av arbeten inom naturvetenskap, teknik och matematik är inom databearbetning samtidigt som endast 8 % av de som tar examen inom dessa studerar datorvetenskap.

71%

av lärare som använder digitala spel rapporterar förbättring inom räkneförståelse och datalogiskt tänkande.

RAPPORT

"Levla upp inlärningen: En nationell undersökning om att undervisa med digitala spel"

LADDA NER

"Det är så djupt inbyggt i vårt program att det verkligen skulle saknas om det inte fanns där."

Jeff Terry, IT-direktör för Roanoke Schools i Virginia

MINECRAFT: EDUCATION EDITION PÅ NYHETERNA

Barn utforskar en ny virtuell stad i klassrummet – det är ett mini-Melbourne!

Läs artikeln

Microsoft samarbetar med UNESCO och barn för att återuppföra förlorade monument med Minecraft

Läs artikeln

Gruvdriftslektioner från det superpopulära spelet Minecraft

Läs artikeln

VÅRA PARTNER

Ta en titt på några av den växande listan med partner som hjälper till att göra Minecraft: Education Edition, en stor succé:

Games for Change logo
Smithsonian logo
Council for Economic Education logo
World Wildlife Federation logo

KOM I KONTAKT MED EN GLOBAL MENTOR

och få information om hur de använder Minecraft i sin skola.

Hitta en mentor