MINECRAFT: EDUCATION EDITION FÖR CHROMEBOOK

Engagera elever i olika ämnen med Minecraft: Education Edition – nu tillgänglig på Chromebooks för Back to School. Kom igång i dag!

Ladda ner för Chromebook

Minecraft: Education Edition stöder fjärr- och hybridinlärning samt inlärning på plats med resurser som inbegriper STEM-läroplanen, självstudieguider och funktioner för utvärdering.

LADDA NER

Minecraft för fjärr- och hybridinlärning

Minecraft stöder samarbete och meningsfylld elevledd inlärning och hjälper elever att hålla kontakten till klassrummet och utveckla social och emotionella färdigheter.

LÄS MER

SÅ HÄR INSTALLERAR DU

Läs mer om driftsättning, systemkrav och hur du hanterar licenser.

Lär dig mer om STEM och bygg med bin

Upptäck nya STEM-lektion och en speciell Minecraft-värld som handlar om pollinering och som visar upp några av de roliga funktionerna som är en del av uppdateringen och inbegriper bin, bikupor och honung. Du hittar det här innehållet i vårt vetenskapspaket.

VISA LEKTIONER

Utforska resultat av efterforskning och inlärning

Minecraft: Education Edition används av pedagogiska personal världen runt för att ge elever en djupdykning i spelbaserad inlärning. Se exempel på hur Minecraft används för att lära ut naturvetenskap, historia, språk, programmering och mycket mer därtill.

SE HUR MINECRAFT FUNGERAR