Çevremiz ve Ben

Çevremiz ve Ben

6-7 yrs old

8-10 yrs old

Climate & Environment

Yaşadığı çevreyi tanır; doğal ve yapay çevre arasındaki farkı öğrenerek yapay bir çevre inşa edebilir.

avatar Submitted By: Turkey Minecraft Project

February 26, 2021

Download Assets

Skills

  • Collaboration
  • Creativity
  • Critical Thinking

Supporting Files

Çevremiz ve Ben


Ders Planı


Learning Objectives

  • F.3.6.2.1. Yaşadığı çevreyi tanır. F.3.6.2.2. Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır. F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar. F.3.6.2.4. Yapay bir çevre tasarlar. F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır. F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir.

Guiding Ideas

1. Çevremizde gördüğümüz her şey kendiliğinden mi oluşur?

2. Yapay çevre nedir?

3. Doğal çevre nedir?

 

Student Activities

Öğrencilerinize dersin girişinde kamera ve portfolyo araçlarını sandıktan almaları konusunda hatırlatma yapın. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevapları; inşa ettikleri yapay çevreyi ve tamamladıkları çevre temizleme görevini fotoğraflamalarını, bu fotoğrafları portfolyo aracında birleştirmeleri gerektiğini belirtin.

Öğrencilerin yazı tahtalarında ve NPC’lerde yer alan yönergeleri ve bilgileri takip etmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerle inşa edecekleri yapay çevre konusunda fikir alışverişi yaparak sorular sorarak doğru cevaba ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.

Öğrenciler inşa ederken; çevre temizliği yaparken ve yazı tahtalarını doldururken kamera aracını kullanarak; yapmış oldukları gözlemleri ve edindikleri bilgileri belgelerler.

 

Performance Expectations

Süreç sonunda öğrenci çevresini keşfetmiş olup yapay ve doğal çevre kavramlarını öğrenmiş olması beklenecektir.

Eleştirel düşünme becerisi ile birlikte inşa edeceği yapılarla da yaratıcı düşünme becerisi gelişmesi beklenecektir.

Öğrencilerin temizledikleri alanların; inşa ettiği yapay çevrenin ve yazı tahtalarına yazdığı bilgilerin kameralarla fotoğraflarını çekmeleri istenir.

Skills

  • Collaboration
  • Creativity
  • Critical Thinking

Supporting Files

Çevremiz ve Ben


Ders Planı