”Minecraft: Education Edition on loistava työkalu, jolla voi innostaa oppilaita oppimaan, tekemään yhteistyötä ja ajattelemaan kriittisesti.”

Common Sense Media

MINECRAFTIN VAIKUTUS LUOKKAHUONEISIIN

Opettajat ympäri maailman käyttävät Minecraft: Education Editionia oppilaiden innostamiseen eri oppiaineissa. Lue, miten Minecraft kannustaa oppimaan K-12-luokilla ja korkeakouluopetuksessa.

Haluatko lisää esimerkkitapauksia? Saamasi pitää!

img

Pohjois-Irlannin koulut käyttävät Minecraft: Education Editionia STEM-aineiden opettamiseen kaikilla opetusohjelman alueilla.

Tutustu tapaukseen

img

PaRK International School sitouttaa oppilaita ja kannustaa heitä parempiin tuloksiin pelipohjaisen oppimisen avulla

Tutustu tapaukseen

img

Glenwood High School käyttää Minecraft: Education Editionia tosielämän taitojen opettamiseen

Tutustu tapaukseen

img

Clemson Universityn opiskelijat oppivat kommunikoimaan, luomaan ja tekemään yhteistyötä 3D-peliohjelmiston avulla

Tutustu tapaukseen

img

Malesialainen koulu käyttää Minecraft: Education Editionia STEM-aineiden opetuksen tukena

Tutustu tapaukseen

img

Nuoret oppijat omaksuvat 2000-luvun taitoja Minecraftin avulla Arabiemiirikunnissa

Tutustu tapaukseen

Pelit voivat sitouttaa oppilaita erinomaisesti. Oppilaideni kirjoitus-, viestintä- ja yhteistyötaidot kehittyvät jatkuvasti.

John Miller, yläkoulun englannin opettaja, Kalifornia

SINUN EI TARVITSE LUOTTAA VAIN MEIDÄN SANAAMME.

Monet nykypäivän opiskelijoista hankkivat tulevaisuudessa ammatin, jota ei ole vielä olemassakaan. Opettajat tekevät kovasti töitä auttaakseen opiskelijoita hankkimaan tämän haasteen edellyttämiä taitoja. Näe, miten Minecraft: Education Edition auttaa 2000-luvulla tarvittavien taitojen oppimisessa näissä tapaustutkimuksissa.

2000-LUVULLA TARVITTAVAT TAIDOT

Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa, joka keskittyi alakoulun oppilaiden Minecraft-käyttöön, havaittiin merkittävää kehitystä oppilaiden luovuudessa, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidoissa sekä laskennallisen ajattelun taidoissa.

98%

kyselyyn vastanneista opettajista kertoi, että Minecraft kehitti erityisesti oppilaiden ongelmanratkaisutaitoja.

RAPORTTI

"Koulutuksen mullistaminen Minecraftin avulla"

LATAA

SOSIOEMOTIONAALINEN OPPIMINEN

Microsoft Class of 2030 -tutkimus paljasti, että tulevaisuuteen valmistautuvat oppilaat tarvitsevat menestyäkseen muitakin kuin teknologiataitoja. Yhdessätoista eri maassa työskentelevät opettajat kertoivat, että Minecraft opettaa oppilaille etenkin yhteistyö-, päätöksenteko- ja viestintätaitoja.

40%

"de los empleos en sectores en crecimiento requieren habilidades interpersonales, que son las que fomenta el aprendizaje social y emocional. "

RAPORTTI

"Class of 2030 -raportti"

LATAA

RYHMÄTYÖ- JA KOODAUSTAIDOT

Tämä vuonna 2018 valmistunut raportti analysoi, miten Minecraft tukee sosioemotionaalista ja STEM-aineiden oppimista Quebecin alueen kouluissa. Oppilaat osoittivat, että he ovat luovia, sitoutuvat oppimiseen paremmin ja kykenevät ryhmätyöhön.

80%

Minecraftia oppimisessa käyttävistä oppilaista siirtyi korkeakouluopintojen pariin koodauksen avulla.

RAPORTTI

"Minecraftin koulutukselliset vaikutukset alakoulun oppilaisiin"

LATAA

TYÖELÄMÄÄN VALMISTAUTUMINEN JA STEM-AINEET

Joan Ganz Cooney Centerin laatimassa tutkimuksessa opettajat kertoivat, että Minecraftin kaltaiset pelit kehittivät oppilaiden laskennallisen ajattelun taitoja. Tällä on merkitystä, sillä 58 % STEM-alojen työpaikoista on tietokonealalla, mutta vain 8 % STEM-aineissa loppututkinnon suorittaneista opiskelijoista opiskelee tietotekniikkaa.

71%

digitaalisia pelejä käyttävistä opettajista kertoi oppilaiden laskutaidon ja laskennallisen ajattelun taitojen parantuneen.

RAPORTTI

"Level Up Learning: A National Survey on Teaching with Digital Games"

LATAA

"Se on integroitu ohjelmaamme niin vahvasti, että sen puuttuminen olisi suuri harmi."

Jeff Terry, tietohallintojohtaja, Roanoke Schools, Virginia

MINECRAFT: EDUCATION EDITION UUTISISSA

Lapset tutustuvat luokkahuoneessa uuteen virtuaaliseen kaupunkiin – se on Melbourne pienoiskoossa!

Lue artikkeli

Microsoft tekee yhteistyötä UNESCOn ja lasten kanssa herättääkseen kadonneet monumentit henkiin Minecraftin avulla

Lue artikkeli

Menestyspeli Minecraft tarjoaa oppitunteja kaivostoiminnasta

Lue artikkeli

KUMPPANIMME

Tutustu kasvavaan joukkoon kumppaneita, jotka auttavat tekemään Minecraft: Education Editionista jymymenestyksen,

Games for Change logo
Smithsonian logo
Council for Economic Education logo
World Wildlife Federation logo

LUO YHTEYS KANSAINVÄLISEEN MENTORIIN

ja lue, miten he käyttävät Minecraftia kouluissaan.

Löydä mentori